analiza obrazów w punktach s wyspiańskiego autoportret
Analiza obrazu" Autoportret" s. Wyspiańskiego-croxidor 17. 09. 07, 16: 42. Re: Analiza obrazu" Autoportret" s. Wyspiańskiego-mona. Blog 17. 09. 07, 20: 53 . Analiza obrazu pt. " Podwójny portret Elizy Pareńskiej" Do obrazu pozowała, zaprzyjaźniona, Stanisławowi Wyspiańskiemu Eliza Pareńska żona profesora Stanisława Pareńskiego. Jej córki występowały. Chetnych do opisu porodu na nowej porodowce na Wyspianskiego. No wiec ja urodzilam 01. 09. Temat: Analiza obrazu" Autoportret" s. Wyspiańskiego.

Biogram i kalendarium życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Znaczącym jako punkt odniesienia i wyzwanie dla świadomości Polaków końca xix wieku. Tam, poza tym, że malował obrazy, zaczął pisać dramaty i libretta oper. Stanisław Wyspiański, " Portret Wandy Siemaszkowej w stroju scenicznym Panny.

Wystawę dzieł Stanisława Wyspiańskiego w otoczeniu dzieł stworzonych przez. Oto trzy punkty widzenia naszych [Przekroju] autorów [Jacka Sieradzkiego. Będzie ani przeglądem teatralnym, ani wielowątkową analizą dzieł Wyspiańskiego. Działalność Stanisława Wyspiańskiego [na zdjęciu Autoportret, 1902 r.
Scharakteryzuj obraz mieszczaństwa na wybranych przykładach literatury. s Wyspiański) Jaki wizerunek chłopa przynoszą literatura i malarstwo różnych epok? Gorzów Wlkp. Moja mała ojczyzna Zaprezentuj portret miasta w literaturze. Pytanie prof Jana Miodka uczyń punktem wyjścia do analizy zjawisk. Podejmuje próbę analizy dzieł malarskich i literackich; formułuje w punktach propozycje sztuki życia według Henryka Wottona; s. Wyspiański, Portret Lucjana Rydla. • Scena z filmu Wesele, reż. a. Wajda. Analizuje akt i dramatu Wyspiańskiego w kontekście obrazu w. Kossaka Wesele krakowskie.
Najczęstsze błędy to mylenie odpowiedzi w punktach a) i b). Komentarz. Przyczyną błędów popełnianych w analizie obrazów była ich wcześniejsza nieznajomość. Autoportrety o charakterze psychologicznym” Najczęściej poprawnie był analizowany obraz Stanisława Wyspiańskiego. Zdający. File Format: pdf/Adobe AcrobatBolesława Leśmiana„ Urszula Kochanowska” zwróć uwagę na portret dziecka oraz. Proponowany temat lekcji: „ Wesele” Stanisława Wyspiańskiego jako pamflet. Obraz Polaków we fragmencie ii (opinia królowej). 4. Wnioski z analizy. Liczbą punktów za rozwinięcie tematu. Powyższe analizy jasno dowodzą. Polaków portret własny w literaturze baroku i oświecenia. Np. Pozytywizmu) na podstawie krytycznej analizy dzieł literackich. Odpowiedzialność bohatera za życie jednostkowe i narodowe centralnym problemem twórczości s. Wyspiańskiego. Słowa Czesława Miłosza uczyń punktem rozważań na temat portretu. Część pierwsza wymaga analizy formalnej dzieł, a część druga napisania wypracowania. Przeanalizuj strukturę wizualną obrazów a i b według podanych punktów: w Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie wisi inny jeszcze portret. Tragedie rodzinne punktem zwrotnym w twórczości poety. Omów problem. Portret psychopaty w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Analiza porównawcza wybranych dzieł literackich i innych. Synteza sztuk w twórczości Stanisława Wyspiańskiego– analiza.

Funkcje obrazów sennych i wizji proroczych w literaturze. Muzyka i malarstwo w twórczości s. Wyspiańskiego. Dokonaj analizy wybranego materiału. Autoportret w lieraturze i sztukach plastycznych. Dokonaj analizy wybranych tekstów z punktu widzenia zastosowanych w nich zabiegów i środków retorycznych. Poznawanie języka plastyki poprzez analizę dzieł i przekrój epok. i przydatne dzieciom wiadomości/w punkcie drugim podałam wyczerpujące uzasadnienie/. Alfabet rzymski; portret realistyczny w malarstwie i rzeźbie, ćwiczenia w rysowaniu. Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego. Promienie biegnące z ran Jezusa trafiają w dłonie, stopy i bok świętego. Portret Emilii Flöge“ 1902178 x 80 cm, Historisches Museum, Wiedeń. Streszczenia lektur, analizy wierszy, poezja, opisy obrazów, biografie. Data: 22. 01. 2010 15: 28: 38; autor: ta_ be; punkty: 100; treść: Przez rok nikt nie d.
Punktem wyjścia uczyń analizę" Początku" a. Szczypiorskiego i wskaż utwory. Odczytaj sens, wymowę pomnika Stanisława Wyspiańskiego (autorstwa. Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie doby oświecenia i romantyzmu. Portret kobiety w wybranych dziełach literackich i malarskich różnych epok.

A także doskonały punkt wyjścia do zgłębiania zagadnień związanych z hasłem. Dokonaj interpretacji różnych dzieł sztuki Stanisława Ignacego Witkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego lub. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł. Autoportret w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do. Tagged with analiza dzieł, architektura starożytnego rzymu, artfolie, kanon dzieł, kanon dzieł sztuki. Starożytny Rzym: Portret kob. Wciel się w obywatela starożytnego Rzymu! stanisŁawa wyspiaŃskiego, Architektura, Malarstwo, Muzyka. Architektura, rzeźba i malarstwo znalazły się w punkcie wyjścia. . 25) Portret inteligenta w lit. Młodopolskiej i xx-lecia. Żeromskiego oraz porównanie literackich obrazów rewolucji. Analiza i interpretacja wierszy„ do Apollina” i„ Na dom w. 80) Na podstawie analizy fragmentów j. Słowackiego„ Sen srebrny Salomei” i Stanisława Wyspiańskiego„ Wesele” porównaj.

Popek s. Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1985. Dzieciom wiadomości/w punkcie drugim podałam wyczerpujące uzasadnienie/. Alfabet rzymski; portret realistyczny w malarstwie i rzeźbie. w Polsce: uczniowie Jana Matejki-sylwetka Stanisława Wyspiańskiego.
Poznawanie języka plastyki poprzez analizę dzieł i przekrój epok. i przydatne dzieciom wiadomości/w punkcie drugim podałam wyczerpujące uzasadnienie/. Alfabet rzymski; portret realistyczny w malarstwie i rzeźbie, ćwiczenia w rysowaniu. Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego. Na podstawie analizy tekstów wybranych dzieł Williama Szekspira przedstaw. Motyw" pana i sługi" jako punkt wyjścia do prezentacji postaw moralnych w literaturze. Autoportret w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów funkcje gwary w tekstach k. Przerwy-Tetmajera, s. Wyspiańskiego i j. Tischnera.

J. l. David, Portret konny St. Kostki Potockiego Muzeum Pałac. Wymień trzy spośród dziedzin plastyki uprawianych przez Stanisława Wyspiańskiego. Przeanalizuj strukturę wizualną obrazów a i b według podanych punktów: Zdecydowanie gorzej wypadała ocena uwzględniająca analizę dzieł (2 kryterium). Nie. Analiza wiersza Stanisława Grochowiaka Rozbieranie do snu– interpretacja utworu. Przedstawieni są w Sonecie i Jana Kasprowicza oraz w Weselu Stanisława Wyspiańskiego? Koło, linia, punkt– Daniela Naborowskiego refleksja nad czasem. Porównanie obrazu klasycznego i antyklasycznego– gra; Portret dziecka w. Bohater tragiczny, retrospekcja, punkt kulminacyjny. Czytanie i analiza tekstu popularnonaukowego, podstawowe informacje na temat Biblii. i nterpretacja dzieła plastycznego, opis obrazu– wprowadzenie formy wypowiedzi. 1 godzina. 285), s. Wyspiański Portret podwójny Elizy Pareńskiej (podr. s. 286). . Religijne i kulturowe, różnice formalne oraz analizę i. Flandria– Pieter Paul Rubens (Autoportret z Izabelą Brandt, Podniesienie. Punkty. Treść. 1. Rys historyczny. Secesja. Napisu i płaszczyzny obrazu, inspiracje japońszczyzną). g. Minne, s. Wyspiański, j. Mehoffer, e. Okuń, w. Wojtkiewicz. Oceń wybrane przez siebie postacie literackie z punktu widzenia człowieka początku xxi wieku. Autoportret– klucz do odczytania twórczości pisarza i malarza. Dlaczego s. Wyspiańskiego uznano za osobowość renesansową? Dokonując analizy języka różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.

2 Paź 2009. Pisano o niej wiele z najrozmaitszych punktów widzenia– religijnych, społecznych, moralnych. Portret artysty modernistycznego. Omów temat, dokonując analizy i interpretacji. i. Wstępne informacje o dramacie s. Wyspiańskiego (0-2 pkt). Dominantę kompozycyjną stanowi obraz doświadczeń.

Społeczeństwo w oczach j. Słowackiego, s. Wyspiańskiego i s. Mrożka. Uczyń literaturę xvii i xviii w. Punktem rozważań ja jego temat. 163) Obraz dążeń i marzeń Polaków o wolności. Przedstaw analize wybranych przykładów literackich. 179) Polaków, portret własny” Omów temat odwołując się do utworów. WyszyŃska Ewa: Internet jako punkt wyjścia w przygotowaniach do nowej matury. Temat: Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie: analiza wybranych dzieł. nosowska Dorota: Autoportret Stanisława Wyspiańskiego, 1902.

. a zarazem nieustanna analiza własnej twórczości i poszukiwań kolorystycznych. z artystycznego punktu widzenia nie był jednak stracony zupełnie. Pokazał wtedy sześć obrazów-m. In. Portret Madame Dettloff, Rytownika (portret Edwarda. k. Sichulskiego, w. Weissa, l. Wyczółkowskiego i s. Wyspiańskiego. Pamiętniki j. Ch. Paska, Wesele s. Wyspiańskiego). Czy mogą stanowić punkt odniesienia dla współczesnego człowieka? Św. Franciszek z Asyżu w literaturze i sztuce. Przedstaw obraz świętego i świat jego. Dokonując analizy zapożyczeń z języka angielskiego (słownictwo, całe wyrażenia. Symbole w dramacie Stanisława Wyspiańskiego i malarstwie Młodej Polski. Portret rycerza w literaturze i sztuce. Przedstaw funkcję i znaczenie motywu na. Podobne czy różne punkty widzenia? Przedstaw motyw powstań narodowych w. Dokonując analizy języka różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.

. Europejskiego siedem obrazów wybitnych polskich malarzy z przełomu. Za portret Stanisława Wyspiańskiego (1869-1907. Wywoławczą 5, 7-8 tys. Euro. Dziale a punkt 8 oznajmia, iż" brano udział w przyjęciach wybitnych. Należałoby poddać wnikliwej uwadze i analizie portret Gorbaczowa i innych.

25 Lut 2010. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Analiza porównawcza wybranych dzieł literackich i. Wszystkie prace ocenione na 17-20 punktów. Społeczeństwo w oczach j. Słowackiego, s. Wyspiańskiego. Witam kupię prezentacje maturalna na temat Jaki portret polaków i polski pokazała literatura. Portret ojca w literaturze. Przedstaw i porównaj wybrane przykłady. Dokonaj analizy tradycji romantycznej obecnej w literaturze pozytywizmu na przykładach. Rozważ problem odwołując się do dramatu s. Wyspiańskiego„ Wesele” Wskaż funkcję obrazu wsi (lub miasta) w literaturze i malarstwie wybranych epok. . Obrazy olejne mistrza są wielką rzadkością na rynku aukcyjnym. Podczas tej samej aukcji praca Stanisława Wyspiańskiego? Portret panny Sternbachówny? portetpanny Stanisław Wyspiański, Portret Panny Sternbachówny. Uważane jest za wadę, bo nie można zastosować jednakowych reguł analizy. Portret dziecka w literaturze. Scharakteryzuj sposoby kreowania takiego. Uczyń punktem wyjścia rozważań nad ponadczasową wartością dzieł sztuki. Dokonując analizy języka różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują. Uzasadnij ukazanie się w" Weselu" Stanisława Wyspiańskiego widm postaci. Analiza wybranych dzieł Przedstaw oświeceniowe wzorce i antywzorce w. Sarmatów portret w krzywym zwierciadle. Rozwiń temat, odwołując się do. Scharakteryzuj dramat s. Wyspiańskiego Wesele jako utwór o społeczeństwie polskim. 3) Prezentacja została oceniona na 19pkt/20pkt (jeden punkt odpadł tylko i.
Najedź na skrzyżowanie osi, pojawi się żółty punkt i napis„ Punkt. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 w Krakowie poznawali pobliski Park Stanisława Wyspiańskiego. Prezentacja wyników pracy każdej grupy i analiza ich poprawności. wyspiaŃskiego Uczniowie z pamięci starają się odtworzyć i narysować . Społeczeństwo w oczach j. Słowackiego, s. Wyspiańskiego. Uczyń literaturę xvii i xviii w. Punktem rozważań ja jego temat. 163) Obraz dążeń i marzeń Polaków o wolności. Przedstaw analize wybranych przykładów literackich. 179) Polaków, portret własny” Omów temat odwołując się do utworów. Najsłynniejszym obrazem Leonarda da Vinci jest portret Mona Lisy. Malczewski„ Autoportret z hiacyntem” s. Wyspiański„ Helenka z kwiatkami” Leonardo da. Analiza portretu Mony Lisy wskazuje. Kilka słów na temat dzieł Da Vinci. Grę lub fotkę: Data dodania: 2007-08-03 23: 08 Punktów: 0 Wyświetleń: 1489. Na wystawie znalazły się jednak również autoportrety artysty i dzieła portretowe. Wyspiański do Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Kamienicy Szołayskich. Literackie i malarskie obrazy powstania styczniowego. Dokonaj analizy. „ Tak, to rozwaga czyni nas tchórzami” – słowa Hamleta potraktuj jako punkt wyjścia. Wesele Stanisława Wyspiańskiego w interpretacji teatralnej i filmowej. Jaki portret polskiego inteligenta wyłania się z literatury xx wieku i filmu? Temat pracy: Portret żony w literaturze na przykładzie: Biblii, Mitologii, Legendy o św. Analiza wybranych dzieł. 85. Obraz przemijającego świata w utworach romantyzmu. Społeczeństwo w oczach j. Słowackiego, s. Wyspiańskiego. Mit o Prometeuszu, Makbet. Praca otrzymała max ilość punktów. w jej sklad. Powieści tej epoki nie dają tak szerokiego i plastycznego obrazu. Analiza i interpretacja wiersza k. Przerwy-Tetmajera' Widok ze Świnicy do. Sąd nad społeczeństwem polskim w" Weselu" Stanisława Wyspiańskiego. Tak, iż punkt ciężkości zdarzeń przenosi się ciągle z jednej płaszczyzny na drugą i z powrotem. Obrazy miasta. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich. Autoportret w literaturze i sztukach plastycznych. Utwory literackie uczyń punktem wyjścia do rozważań na temat peerelowskiej rzeczywistości. Omów rodzaje, cechy i funkcje w wybranych utworach h. Sienkiewicza, s. Wyspiańskiego.

1 post    1 authorSpołeczeństwo w oczach j. Słowackiego, s. Wyspiańskiego i s. Mrożka. Obraz miasta w literaturze polskiej i europejskiej w utworach. Przedstaw temat dokonując analizy wybranych utworów. 91) Portret kobiety w literaturze i sztuce. Uczyń literaturę xvii i xviii w. Punktem rozważań ja jego temat.

Postać św. Franciszka z Asyżu. Analiza i interpretacja tekstu" Jak święty. Zwierząt i stworzenie Adama" s. Wyspiański" Bóg Ojciec-stań się" Portret psychologiczny Scrooge a. Ocena przyjętej przez niego postawy. Tworzenie definicji wiary, nadziei i miłości w formie obrazów poetyckich oraz aforyzmów. Pisze analizę i interpretację wybranego utworu. med. Symboliczny obraz wyobraźni. Tworzy pogłębiony portret psychologiczny bohatera, odwołując się do. Np. Swobodne posługiwanie się czasem, optyka zmiennych punktów widzenia. Symbole i sceny symboliczne w Weselu Wyspiańskiego. 1. s. Wyspiański, Wesele.

Obraz miasta w literaturze polskiej i europejskiej w utworach. xix i xx w. Przedstaw temat dokonując analizy wybranych utworów. 91) Portret kobiety w literaturze i sztuce. Uczyń literaturę xvii i xviii w. Punktem rozważań ja jego temat. Społeczeństwo w oczach j. Słowackiego, s. Wyspiańskiego.

Tematyka jego obrazów nawiązywała do przedstawień-przykładem może być obraz Pancerny. z lewej strony artysta umieścił swój autoportret– na składanym, drewnianym krześle. Poświęconą w całości analizie dzieł Tadeusza Kantora [32]. k. Pleśniarowicz, Teatr Śmierci Tadeusza Kantora, Chotomów 1990, s. Portret inteligenta w lit. Młodopolskiej i xx-lecia międzywojennego. Analiza i interpretacja fragmentu„ Kazań sejmowych” i„ Hymnu do miłości ojczyzny” Stefana Żeromskiego oraz porównanie literackich obrazów rewolucji. Fragmentów j. Słowackiego„ Sen srebrny Salomei” i Stanisława Wyspiańskiego„ Wesele” Motyw„ Pana i sługi” jako punkt wyjścia do prezentacji postaw moralnych. Dokonaj analizy wybranych wierszy. 39. Portret artysty w literaturze różnych epok. Zaprezentuj krytyczny komentarz pisarzy do obrazu współczesnego im świata. Na podstawie wybranych przykładów omów wpływ Stanisława Wyspiańskiego na. 5 Paź 2009. Portret Portret szlachecki, portret dziecięcy, małżeński czy kobiecy– zajęcia omawiające przykłady portretów, sposoby przedstawiania bohaterów. Na podstawie obrazów m. In. Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Andy' ego Warhola. Dyskusja na podstawie wnikliwej analizy tekstu źródłowego.
K. Przerwa-Tetmajer, s. Wyspiański i s. Żeromski-młodopolscy malarze uczuć i nastrojów. Uczyń jego słowa punktem wyjścia do rozważań na temat modelu miłości. Autoportret w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do. Komiks-sztuka słowa? sztuka obrazu? Dokonaj analizy i interpretacji.
Autoportret Jana iii Sobieskiego ukazany w listach. Omów na przykładzie wybranych listów. Rozwiń temat na podstawie analizy wybranych dzieł. Podobne czy różne punkty widzenia? Przedstaw motyw powstań narodowych w utworach. Symbole w twórczości Stanisława Wyspiańskiego i malarstwie Młodej Polski.
A. Grottger, Portret hrabianki Thun, s. 46; dostrzeganie i rozumienie różnic w ocenie bohatera w zależności od przyjętego punktu widzenia. Analiza obrazu Jacka Malczewskiego w kontekście poznanych utworów. Sztuki. Plastyczne– dostrzeganie w dramacie Stanisława Wyspiańskiego satyry na chłopomanię.
J. Kochanowski, j. Słowacki, c. k. Norwid, s. Wyspiański, w. Gombrowicz, s. Przybyszewski). Oceń wybrane przez siebie postacie literackie z punktu widzenia. Autoportret– klucz do odczytania twórczości pisarza i malarza. Dokonując analizy języka różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują. Nywano przetwarzania i analizy zgromadzonych danych. Opracowanie części tematów zakończono w grudniu 2006 roku. Roku Stanisława Wyspiańskiego podjęło się tego zadania. Matowych powiększeń obrazów i rysunków, symulacji komputerowych. Ekspozycję otwierają autoportrety artysty oraz filmowy paradokument.
Nie znam się na sztuce a musze przygotowac analize obrazu Autoportret z 1902 r autorstwa s. Wyspiańskiego. Prosze o pomoc. Sortuj: drzewko. Od najstarszego.
Portret matki w literaturze polskiej. Omów temat, odwołując się do przykładów z literatury. Przedstaw różne sposoby kreowania obrazu wsi polskiej na wybranych przykładach. Stanisława Wyspiańskiego„ teatr ogromy” Dokonując analizy języka piosenek jednego z zespołów lat 90-tych, wyjaśnij zasadność. 20 punktów z 70 możliwych do uzyskania na tym poziomie. Portret dziecka w nowelistyce, w poetyckich obrazach, w malarstwie. Na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego omów poetykę epitafiów i napisów. Wyspiański Stanisław, Wesele, książka elektroniczna on-line], Gdańsk, Instytut Filologii. Literackie autoportrety-omów problem na przykładzie wybranych. Krytyczny obraz świata poddanego władzy pieniądza. Omów. Potraktuj jako punkt wyjścia do rozwa ań o roli poezji i poety. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł. Twórczość Stanisława Wyspiańskiego inspiracją dla poszukiwań.
Różne obrazy matki. Przedstaw funkcjonowanie toposu, odwołując się do przykładów z. Portret polskiego inteligenta. Omów najciekawsze ujęcia w literaturze. Rola tradycji romantycznej w dramatach Stanisława Wyspiańskiego. Dokonaj analizy językowej powieści„ Potop” h. Sienkiewicza z punktu widzenia . j. Słowacki, s. Wyspiański i w. Gombrowicz jako demaskatorzy mitów o Polsce i Polakach. Omów problem, dokonując analizy wybranych dzieł literackich z różnych epok. Omów różnorodność obrazów przyrody i przedstaw ich funkcje w. Portret polskiego inteligenta w literaturze i filmie xx wieku. . a przecież cel, jest tylko małym punktem u kresu drogi. Wybór obrazów, szkiców: Countomat-licznik oraz statystyki webowe (Statystyki i Analiza danych. Portret Stanisława Wyspiańskiego Olga Boznańska.

Słowa Stanisława Wyspiańskiego wykorzystaj jako inspirację do rozważań na temat tych. Analiza i interpretacja porównawcza wiersza Julii Hartwig" Kot Maurycy" i. Porad" Stanisława Barańczaka, zwracając uwagę na duchowy portret współczesnego. Fragment tekstu r. Kochanowicza uczyń punktem wyjścia do własnych. Opisuje elementy świata przedstawionego, sporządza w punktach plan wydarzeń. Dokonuje interpretacji i analizy obrazu Malczewskiego Zesłanie studentów lub śmierć na etapie. Kordian– portret psychologiczny pokolenia romantyków. Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Wielka Reforma w teatrze europejskim.
121, 3] s: il. Portr; 17 cm. Biblioteka Analiz Literackich; 9) Bibliogr. wyspiaŃski, Stanisław (1869-1907) Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla. portret artysty: scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Stanisławowi. punkty za lekturę-powtórka syntetyczna/Cogito. 2005, nr 8, s. 5-13 Lektury. K. Przerwa-Tetmajer, s. Wyspiański i s. Żeromski-młodopolscy malarze uczuć i nastrojów. Uczyń jego słowa punktem wyjścia do rozważań na temat modelu miłości. Przedstaw i omów portret Żyda ukazanego w literaturze polskiej. 30. Dokonując analizy języka różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata kreują. Portret gospodarza i sposób jego kreowania w tekstach literatury dawnej (np. Omów twórczość s. Wyspiańskiego jako inspirację dla poszukiwań. Dokonując analizy języka różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują. Je z punktu widzenia zastosowanych w nich zabiegów i środków retorycznych.

Najsłabiej znany był obraz Wyspiańskiego. Rozpoznawano na nim widoki Paryża i przypisywano autorstwo innym. w punkcie c najczęściej prawidłowo rozpoznawano kierunek pop-art. Portret trumienny z El-Fajum– tempera, malarstwo olejne. Na przykład w prezentowanej poniżej analizie dzieł (załącznik nr 1).

Mity narodowe w twórczości a. Mickiewicza i s. Wyspiańskiego. Zanalizuj wypowiedzi pisarzy. Zaprezentuj i oceń rónorodność literackich obrazów świata na. Portret kobiety jako odzwierciedlenie rónych koncepcji piękna. Wnioski z analizy i interpretacji tekstów piosenek Jacka Kaczmarskiego, Starego Dobrego.

Społeczeństwo w oczach j. Słowackiego, s. Wyspiańskiego. 35) Portret rodziny w literaturze polskiej– poważnie i humorystycznie. Uczyń literaturę xvii i xviii w. Punktem rozważań ja jego temat. 163) Obraz dążeń i marzeń Polaków o wolności. Przedstaw analize wybranych przykładów literackich.

. Która do pewnego stopnia zdominowała nowożytny punkt widzenia na kwestie sztuki i która z jednej. Stanisław Wyspiański/Kolekcja Muzeum Narodowego w Krakowie/. Szczegółowa analiza ponad sześćdziesięciu chińskich tekstów źródłowych (głównie. 1001 obrazów które warto w życiu zobaczyć. Farthing/red. s.
J. Van Eyck„ Portret Arnolfinich” · Określanie uczuć i emocji jakie wzbudza obraz. Analiza środków poetyckich w utworze (opis burzy). Zapoznanie z opisem obrazu jako formą wypowiedzi pisemnej. s. Wyspiański. „ Hamlet” główne założenia koncepcji Wyspiańskiego– zapis w punktach.
96 Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Analiza porównawcza wybranych dzieł literackich. Przedstaw swój punkt widzenia na ten temat. 111 Portret kobiety w literaturze romantycznej, pozytywizmu i Młodej Polski. d) " Wesele" Stanisława Wyspiańskiego: zjawy jako alterego zgromadzonych na weselu gości; File Format: pdf/Adobe AcrobatSposoby ukazania autoportretów pokoleń literackich. Omów na wybranych przykładach. Analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego xx wieku na. Sposoby przedstawiania obrazów dzieciństwa w wybranych tekstach kultury. Twórczość Stanisława Wyspiańskiego inspiracją dla poszukiwań artystycznych w teatrze.
96, Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Analiza porównawcza wybranych dzieł literackich. Przedstaw swój punkt widzenia na ten temat. 111, Portret kobiety w literaturze romantycznej, pozytywizmu i Młodej Polski. d) " Wesele" Stanisława Wyspiańskiego: zjawy jako alterego zgromadzonych na weselu gości;
Widnieje na nim reprodukcja xv-wiecznego obrazu" Pokłon Trzech Króli" autorstwa Mikołaja. Jest to" Autoportret jubileuszowy" namalowany w 1999 r. Na 30-lecie pracy. w 1936 r. Teatrowi nadano imię Stanisława Wyspiańskiego. Mikołaja Kopernika położone jest w jednym z najwyższych punktów miasta (320 m. Vincent van Gogh„ Gwieździsta noc nad Rodanem” opis i analiza. Namalowane przez niego dzieła-portrety, autoportrety, pejzaże i martwe natury. " Wesele" napisane przez Stanisława Wyspiańskiego pełni różne funkcje: jest. Sposób kreowania bohaterów literackich, tematy obrazów i sentymenty odbiorców. Omów, na przykładzie„ Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, rolę dzieła. Portret rycerza w literaturze i sztuce. Przedstaw funkcję i znaczenie motywu. Podobne czy różne punkty widzenia? Przedstaw motyw powstań narodowych w. Na podstawie analizy języka tekstów wybranych z prasy kobiecej wyjaśnij, jaki obraz. „ Dziady” a. Mickiewicza i„ Wesele” Stanisława Wyspiańskiego-utwory poetów. Poeto, twój urząd” słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do. Literackie obrazy okrucieństwa wojny w literaturze dawnej i współczesnej. Portret Justyny Orzelskiej na tle innych postaci kobiecych w literaturze.

Słowa Stanisława Wyspiańskiego wykorzystaj jako inspirację do rozważań na temat. Stanisława Barańczaka, zwracając uwagę na duchowy portret współczesnego człowieka i. Analiza i interpretacja porównawcza wiersza Julii Hartwig" Kot Maurycy" i. Fragment tekstu r. Kochanowicza uczyń punktem wyjścia do własnych.

Wymienia linię i punkt jako środki wyrazu plastycznego. Omawia obraz„ Portret dziewczynki” Stanisława Wyspiańskiego pod kątem. Dokonuje analizy reprodukcji wybranych dzieł pod kątem zastosowanej perspektywy kulisowej.
Słowa Stanisława Wyspiańskiego wykorzystaj jako inspirację do rozważań na temat. Analiza i interpretacja porównawcza wiersza Julii Hartwig" Kot Maurycy" i wiersza. Nie odkrytych dróg" literackie obrazy młodości w konfrontacji z. Stanisława Barańczaka, zwracając uwagę na duchowy portret współczesnego. Na wybranych przykładach przedstaw różne sposoby funkcjonowania obrazów. Na przykładzie Wesela s. Wyspiańskiego omów zjawisko młodopolskiego synkretyzmu sztuk. Autoportret artysty w dziełach malarskich i literackich. 216. Analiza języka piosenek wybranego zespołu. Omów na reprezentatywnych przykładach. Danuty Rychlewskiej z tnp Liryka Stanisława Wyspiańskiego– mało znana dziedzina jego. Stanowiła ona punkt wyjścia i podstawę treściową konferencji. a zamykał portret autora słów Mazurka oraz umieszczony w gablocie rękopis. Na podstawie analizy wielu przedwojennych fotografii Wzgórza Tumskiego Adam
. Odpowiedz, odwołując się do utworów s. Wyspiańskiego, s. Żeromskiego. Dokonaj analizy i interpretacji hymnu j. Słowackiego„ Smutno mi. Przedstaw różnorodny obraz wsi ukazany w literaturze renesansu. Pomimo, że portret króla składa się tu z zarzutów to jest to portret pochwalny. Omów zagadnienie, przedstawiając różne punkty widzenia. Zanalizuj wybrane utwory. Portret rodziny na tle wydarzeń historycznych. s. Wyspiański). Jaki wizerunek chłopa przynosi literatura oraz malarstwo różnych epok? Dokonując analizy języka różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują. Wykorzystaj wnioski z analizy fragmentu Wojny chocimskiej (mowa. Sarmatów portret w krzywym zwierciadle. Rozwiń temat, odwołując się do fragmentów. Scharakteryzuj dramat s. Wyspiańskiego Wesele jako utwór o społeczeństwie polskim. 3) Prezentacja została oceniona na 19pkt/20pkt (jeden punkt odpadł tylko i.
 

Powered by WordPress. Design by Free WordPress Themes.